De Etherische Dubbels

Het Etherische Dubbel fungeert als het fundamentele substraat voor alle manifestaties en breidt zijn invloed niet alleen uit naar het etherische rijk van ideeën en emoties, maar manifesteert zich ook in de tastbare materiële lichamen.

Menselijke expressie ontvouwt zich via drie verschillende lichamen – de materiële, emotionele en mentale lichamen – die dienen als voertuigen voor manifestatie. Elk van deze lichamen vindt zijn creatie en onderhoud in een corresponderend Etherisch Dubbel.

De Etherische Dubbel heeft verschillende doeleinden die meerdere dimensies omvatten. In de eerste plaats absorbeert het de Etherische Vitaliteit van de Bron en distribueert deze naar het betreffende lichaam, waarbij het als kanaal daarvoor dient. Ten tweede fungeert het als een essentieel contactpunt tussen elk van de drie lichamen. In de derde plaats treedt zij op als verspreider van informatie en kennis die nodig is om de aangesloten lichaam te construeren en te onderhouden.

Binnen het menselijk lichaam hebben we vier klassen van etherische dubbel geïdentificeerd: creatieve ether, sensitief ether, imprint ether en kinetische ether. Sensitief ether is de ‘gevoel gevende’ ether, imprint ether wordt gebruikt om beelden te onthouden en op te slaan, creatieve ether wordt gebruikt om de verschijnselen van het leven te construeren en in stand te houden, en kinetische ether, die alle bewuste bewegingen mogelijk maakt (lopen, beweging van de handen, de ogen enzovoort), evenals de onbewuste handelingen (circulatie van het bloed, ademhaling, het ontvangen, assimileren en weggooien van stoffen, en alle andere autonome handelingen).

De onafscheidelijke verbinding tussen het Etherische Dubbel en zijn overeenkomstige lichaam is inherent. Normaal gesproken kan de een niet onafhankelijk van de ander functioneren. Een illustratief voorbeeld wordt waargenomen bij iemand met een amputatie van een ledemaat, die stimuli blijft voelen aan de uiteinden van het geamputeerde ledemaat, vanwege het voortbestaan van de etherische dubbel van het ledemaat, zelfs na verwijdering van de fysieke tegenhanger.

Negatieve elementalen, die negatieve gedachten en emoties in de mentale en emotionele lichamen belichamen, verstoren de harmonieuze velden van hun overeenkomstige Etherische Dubbels. Gegeven de nauwe onderlinge verbinding tussen de Etherische Dubbelen van de drie lichamen, kunnen deze verstoringen hun impact uitbreiden naar de Etherische Dubbelen van het materiële lichaam, wat mogelijk tot ziekte kan leiden. De verbetering van de gezondheid van het materiële lichaam impliceert het aanpakken van de grondoorzaak van de verstoring – de negatieve elementalen – om het evenwicht en de harmonie binnen het ingewikkelde samenspel van de Etherische Dubbelen te herstellen.