Brandende vragen

In het materiële lichaam zijn er energiestromen die we ‘ether’ noemen (Mind met bepaalde trillingssnelheden). De stroom, distributie en opslag van deze energie vindt plaats in een veld dat het lichaam omringt. Wij noemen dit veld het etherisch veld.

Elk materieel, psychisch en mentaal lichaam heeft een etherische dubbel. Elk atoom en elke cel in het materiële lichaam bezit een individueel etherisch dubbel, dat samen het etherische dubbel van het gehele materiële lichaam vormt. Het etherische dubbel van het materiële lichaam beïnvloedt groepen atomen en cellen, zodat de verschillende organen samenwerken, waardoor het grofstoffelijke lichaam het fenomeen leven kan vertonen.

Voor de meesten van ons bepaalt ons onderbewustzijn, afhankelijk van de samenstelling en kwaliteit ervan, de omstandigheden waarin we ons leven leiden. Ons onderbewustzijn kan onze beste vriend en onze ergste vijand zijn.

Het is van vitaal belang voor ons werk om een ​​volledig inzicht te krijgen in de structuur van ons onderbewustzijn, samen met het ontwikkelen van de hulpmiddelen om deze ‘innerlijke jungle’ op te ruimen en te zuiveren.

Het onderbewustzijn, voornamelijk gelegen in het gebied van de solarplexus, is verdeeld in drie kamers. De grootte van elke kamer varieert afhankelijk van de psycho-mentale ontwikkeling van de persoon.

Een kamer is de opslagplaats van vitale energie (etherische energie). Een andere kamer, zo vaak een dichte jungle, is het lichaam van elementalen dat we in onze persoonlijkheid genereren en regenereren. De derde kamer is de zetel van de Geest-Ziel, en omvat ons vermogen om zo snel en verstandig mogelijk te handelen wanneer zich noodsituaties voordoen. Bovendien kent ieder van ons vanuit deze kamer intuïtief de waarde van goedheid en heeft hij het vermogen onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

We noemen iemands intellect ‘mind’ (met kleine letters). Het product van onze geest is het denken (zie ‘Wat is een gedachte?’).

Mind is de ultieme essentie van alle dingen, de supersubstantie waaruit alles wordt gemanifesteerd. De Mind geest is onherleidbaar tot iets dat eenvoudiger is dan hijzelf.

Mind en leven zijn tweelingen, zij zijn de immense energiestroom die zich in talloze en diverse vormen in de universums uitdrukt.

De geest manifesteert zich in veelheid, maar blijft toch onaangetast, onverminderd en onuitgeput. De geest kan zich op verschillende manieren manifesteren, maar ze lijken allemaal van elkaar te verschillen. Dit lijkt op het getal 10 dat rekenkundig kan worden uitgedrukt als 5 × 2, 6 + 4, 20/2, 10 × 1, 7 + 3 enzovoort. Al deze formules zijn verschillende representaties, maar al hun permutaties zijn equivalent aan hetzelfde resultaat – 10.

Geen enkel woord is beschrijvend genoeg om ons te helpen nadenken en lezen over iets dat voorbij het denken ligt. Integendeel, er zijn maar weinig woorden nodig om de term ‘geest’ (‘mind’) voor iemand begrijpelijk te maken. Zijn geest – dat weet hij – staat het dichtst bij, of vertoont op zijn minst enige gelijkenis met, de grote geest. Deze term geest is zo suggestief en zo gemakkelijk correct te interpreteren dan welk ander woord of label dan ook dat gebruikt zou kunnen worden. Daarom gebruiken we de term Mind (in hoofdletters) om de ultieme realiteit van alle dingen weer te geven, het absolute principe van al het leven.

Intuïtie is de kracht om directe kennis te verwerven zonder rationeel denken, kennis die niet wordt gevormd op basis van bekende feiten of bewijsmateriaal.

Wat bewuste inspanning niet zou kunnen doen, kan met succes worden bereikt door de mysterieuze beweging van de diepere laag van de geest (zie Onderbewustzijn).

Een belangrijk punt met betrekking tot intuïtie is dat zij niet opzettelijk maar spontaan ontstaat, niet vrijwillig maar onvrijwillig.

Intuïtie verschijnt zelden in haar pure vorm, maar bijna altijd in combinatie met verlangens, emoties en egoïsme, waardoor de boodschap ervan vertroebelt.

Het is interessant om op te merken dat intuïtie het meest prominent aanwezig is wanneer deze een negatieve richting inslaat in plaats van een positieve. Het spreekt ons vooral aan om een ​​bepaalde voorgestelde handelwijze te verbieden, niet om er één aan te bevelen. Zijn stem is meestal waarschuwend.

Een gedachte is het intellectuele product van het denken en wordt door onszelf gecreëerd door de vorming van de supersubstantie Mind (zie Mind). Ons materiële brein is in staat deze gedachte te manifesteren, ons materiële brein produceert de gedachte niet. Op dezelfde manier is een radio niet de bron van de muziek die we horen; de radio kan eenvoudigweg afstemmen op de juiste frequentie en de muziek oppikken die elders wordt geproduceerd.

Het denken is een ingrediënt waaruit de tijdelijke persoonlijkheid bestaat. Het andere ingrediënt is emotie (bijvoorbeeld verlangens).

Het denken manifesteert zich in de noëtische dimensie.

Een sterk gevoel van iets willen of willen dat er iets gebeurt.

We laten onze verbeelding de vrije loop om ons te concentreren op een aantrekkelijke materiële vorm, er vindt een stimulatie plaats die een verlangen opwekt, wat de voorwaarden schept om het verlangen te bevredigen. We hebben, vaak onbewust, een verlangen-gedachtevorm gecreëerd met als doel een bepaald verlangen te bevredigen.

Deze verlangen-gedachtevorm verhoogt de karmische toestand van onze persoonlijkheid en bindt ons nauwer aan de materiële wereld.

Zodra een verlangen-gedachtevorm zijn doel bereikt of zijn doel bevredigt, keert hij terug naar ons (zijn schepper) om opnieuw met nog meer kracht te worden geregenereerd. Deze procedure wordt verschillende keren herhaald. Het creëert in onze persoonlijkheid een vreselijke omgeving (ook wel hel, ziekte, ontevredenheid, rusteloosheid genoemd) of een sterke sfeer van liefde (ook wel hemel, gezondheid, tevredenheid, vrede genoemd).

Er zijn twee soorten verlangen-gedachtevormen: intern en extern. Intern, gecreëerd door onze persoonlijkheid. Extern, onttrokken aan de externe omgeving, ontstaan ​​de zogenaamde groepsvormen, die eeuwenlang zijn ontstaan ​​door het in stand houden van gemeenschappelijke overtuigingen (kwaadaardig of goedaardig).

We leven allemaal in een omhulsel (persoonlijkheid) gecreëerd door ons eigen ontwerp. Onze schil (schil) bevat aantrekkingscentra die de corresponderende verlangens-gedachtevormen aantrekken die in de psycho-noetische atmosfeer zweven, verlangens-gedachtevormen die anderen hebben gecreëerd. Het accepteren en assimileren van deze vormen is eenvoudigweg onze keuze en verantwoordelijkheid, we kunnen anderen daar niet de schuld van geven.

Zoals we hebben gezien (zie ‘Wat is een verlangen-gedachtevorm’), kunnen verlangen-gedachtevormen op een ongecontroleerde en onbewuste manier een vreselijke omgeving in onze persoonlijkheid creëren. Een andere manier is om de gedachte bewust te controleren en vooraf te gaan aan de vorming van een verlangen. De vorm die op deze manier ontstaat, wordt een gedachte-verlangenvorm genoemd.

Observeren is bewustzijn en aandacht zonder oordeel of spanning. Het vermogen om in detail te observeren en te herinneren wat je hebt waargenomen, is de eerste van de vaardigheden die nodig zijn om van binnenuit te evolueren.

Concentratie betekent dat je al je gedachten op een gekozen onderwerp concentreert. Zo geabsorbeerd raken, ongestoord door de externe wereld die via de vijf zintuigen binnenkomt, dat dit resulteert in de opschorting van de huidige persoonlijkheid (het huidige zelf). Dit is de voorwaarde voor creatief denken en genezen.

Visualisatie is het vermogen om gedachten te gebruiken om gedachte-verlangensvormen te creëren. Zie “Wat is een vorm van gedachte-verlangen?”.

Introspectie is een innerlijke verkenning die op zoek gaat naar de bronnen van je emotionele en rationele gedrag. Om je persoonlijkheid en onderbewustzijn te structureren.

Meditatie is de verkenning voorbij de huidige persoonlijkheid, de verkenning in de grenzeloze oceaan van de geest, naar afstemming op het universele en het eeuwige.

De relaties die we hebben met (1) familieleden, (2) vrienden, (3) collega’s, (4) het milieu en de natuur, en last but not least, (5) jezelf vormen de omgeving waarin we dagelijks opereren.