Intuïtie Onthuld: Diepten van de Geest

Intuïtie is het vermogen om onmiddellijke kennis te verwerven zonder te vertrouwen op rationeel denken, een vorm van begrip die niet voortkomt uit vastgestelde feiten of bewijs.

Wat bewust streven niet kan bereiken, kan het mysterieuze functioneren van de diepere lagen van de geest succesvol volbrengen.

Een cruciaal aspect van intuïtie is de spontane aard ervan – het komt naar voren zonder intentie en gebeurt onvrijwillig.

Intuïtie manifesteert zich zelden in zijn zuiverste vorm. Vaker wel dan niet is het verweven met verlangens, emoties en egoïsme, die de boodschap kunnen vertroebelen.

Tijdens de kindertijd zijn deze vertroebelende elementen – doorgaans geworteld in de externe omgeving zoals familie, natie en cultuur – nog niet volledig opgenomen en geactiveerd door kinderen. Bijgevolg maakt het terugkeren naar onze kindertijd een toegankelijkere verbinding met intuïtie mogelijk.

Door onze kinderervaringen in meditatie te onderzoeken, de bronnen van energie te identificeren, onze kinderdromen te herinneren en na te denken over de zaken die ons in beweging brachten, krijgen we inzicht in onze levenslessen, missie en doel.

Je kunt een geleide meditatie verkennen om in contact te komen met je kindertijd op Opnieuw verbinding maken met het kind dat je ooit was.