Woordenlijst

Barmhartigheid – mededogen getoond jegens iemand die binnen je macht ligt om te straffen of te schaden, de daad van het achterwege laten van straf en in plaats daarvan vergeving tonen, is een van de belangrijkste kenmerken van liefde

Genade – het onvoorwaardelijk schenken van onverdiende gunsten, is een van de belangrijkste eigenschappen van liefde. Genade kan niet verdiend worden, het is iets dat vrijelijk gegeven wordt.

Theose – zelf-realisatie, is een transformatief proces met als doel hereniging met Absolute Oneindig Eenheid