De valkuilen van overtuigingen

Velen van ons worden diep beïnvloed door allerlei soorten overtuigingen, zoals cultuur, tradities, gemeenschappen, beroepen, familie en vrienden. Deze overtuigingen beïnvloeden onze gedachten en gedrag op subtiele manieren, vaak zonder dat we ons ervan bewust zijn. Ze worden een onzichtbaar kernonderdeel van wie we zijn.

Blindelings de mening van anderen geloven is riskant. Je moet de waarheid en kennis voor jezelf ontdekken, anders zal het niet jouw waarheid of jouw kennis zijn. Je eigen waarheden en kennis leven diep in je wezen, terwijl de waarheid en kennis van iemand anders niet dieper kunnen doordringen dan jouw intellect.

Houd te allen tijden een open geest en een gezonde dosis scepsis, zodat u niet doodlopende paden bewandelt. Het zijn degenen die het ruimdenkende scepticisme en de nieuwsgierigheid opgeven, op zoek naar gemakkelijke en snelle antwoorden, die uiteindelijk in de valkuilen van overtuigingen stappen.

Dit betekent niet dat je alles alleen moet doen. Het is een goed idee om verstandig geselecteerde mensen bij uw reis te betrekken. Door met anderen in gesprek te gaan, kun je een breder perspectief ontwikkelen en de broodnodige aanmoediging, begeleiding en richting krijgen. Maar anderen kunnen niet voor jou leren en groeien – dat moet je zelf doen. Wijsheid, intuïtie en liefde zijn allemaal inherente eigenschappen die je in de kern van je wezen bezit.

Sommige mensen associëren overtuigingen primair met religie en zijn zich niet bewust van de diepgaande en belangrijke rol die overtuigingen spelen buiten de typische religieuze context. cultuur, tradities, gemeenschappen, beroepen, familie en vrienden kunnen net zo krachtig zijn als religieus overtuiging. Iemand vertelde Voltaire (de beroemde Franse schrijver en filosoof) “Monsieur, je suis athée (Meneer, ik ben een atheïst)” waarop Voltaire antwoordde “Alors l’athéisme ç’est votre religion (Dus atheïsme is jouw religie)”.

Iedereen begrijpt de term religieus overtuiging, maar weinigen realiseren zich dat wetenschappelijk overtuiging even krachtig is als religieus overtuiging. Wetenschappelijke overtuiging is de overtuiging dat de grotere realiteit en alle waarheid uitsluitend gedefinieerd moet worden door, en beperkt moet worden tot, objectieve, herhaalbare, consistente, hard-wetenschappelijke metingen.

Dit wetenschappelijke standpunt beperkt onze evolutie ernstig. Denk eens aan de vooruitgang in de natuurkunde van de afgelopen drie eeuwen. Aanvankelijk dachten we dat de aarde plat was, maar later beseften we dat hij rond is. We dachten ooit dat de aarde in het centrum van het universum stond, daarna dachten we dat de zon het centrum van het universum was. Uiteindelijk erkenden we dat we nog steeds niet weten waar het centrum van het universum is en of er überhaupt wel een centrum is.

Volgens het bewijs van Isaac Newton, gepubliceerd in 1687, maakt onze wereld deel uit van een blokuniversum met absolute en uniforme tijd. Deze opvatting was zo fundamenteel dat veel wetenschappers geloofden dat dit de laatste ontdekking in de natuurkunde was. Albert Michelson, winnaar van de Nobelprijs voor de natuurkunde, deed in 1894 een belangrijke aankondiging: ‘De belangrijkste fundamentele wetten en feiten van de natuurwetenschappen zijn allemaal ontdekt, en deze zijn nu zo stevig verankerd dat de mogelijkheid dat ze ooit zullen worden verdrongen in gevolg van nieuwe ontdekkingen is buitengewoon ver weg. . . Onze toekomstige ontdekkingen moeten worden gezocht op de zesde plaats van decimalen.”

Dit bleek niet alleen een overmoedige bewering te zijn, maar een voorspelling die niet méér verkeerd had kunnen zijn. Binnen twintig jaar veranderde Albert Einstein ons wereldbeeld opnieuw fundamenteel door aan te tonen dat onze wereld deel uitmaakt van een ruimte-tijd continuüm universum met relatieve tijd. Alsof dat nog niet transformerend genoeg was, ontwikkelden Werner Heisenberg, Niels Bohr en Erwin Schrödinger de kwantumfysica, waarmee ze een probabilistisch digitaal universum onthulden waarin materie en elk partikel, letterlijk alles, bestaat als zowel massa (wat we zien) als veld (niet-kwantificeerbare vorm in een aparte dimensie).

De kwantumwetenschappelijke kijk op de werkelijkheid was zo fundamenteel anders dat Niels Bohr deze in de volgende woorden samenvatte: “Degenen die niet geschokt zijn als ze voor het eerst in aanraking komen met de kwantumtheorie kunnen het onmogelijk hebben begrepen.”

Het is duidelijk dat wetenschappelijk overtuiging en wetenschappelijke vooruitgang ongetwijfeld zeer nuttig zijn om ons leven comfortabeler te maken. Het brengt ons echter niet dichter bij de waarheid en kan ons in een gesloten cirkel houden.

Blijf niet hangen in patronen, gewoonten of rituelen. Vertrouw niet op organisaties of groepen die je vertellen wat u moet doen. Trap niet in overtuigingsvalkuilen. Heb vertrouwen in jezelf. Je kunt het niet alleen zelf doen, maar je moet het uiteindelijk ook zelf doen, snel of langzaam, gemakkelijk of met veel moeite. We zijn allemaal voortdurend bezig met het ontwikkelen van ons bewustzijn. Evolutie dwingt keuze en verandering af. Hetzelfde blijven door te kiezen voor de optie ‘geen actie’ is niet mogelijk. Verandering kan niet worden vermeden. Verandering kan plaatsvinden in de vorm van positieve groei of negatieve achteruitgang; de individuele keuzes die je maakt bepalen uiteindelijk de richting (positief of negatief) van je groei.