Întrebări arzătoare

În corpul material există curenți de energie pe care îi numim „eter” (Mintea la anumite rate de vibrație). Fluxul, distribuția și stocarea acestei energii au loc într-un câmp care înconjoară corpul. Numim acest câmp dublu eteric.

Fiecare corp material, psihic și mental are un dublu eteric. Fiecare atom și celulă din corpul material posedă un dublu eteric individual, care se combină pentru a forma dublul eteric al întregului corp material. Dublul eteric al corpului material afectează grupuri de atomi și celule, astfel încât diferitele organe funcționează la unison permițând corpului material brut să afișeze fenomenul vieții

Pentru cei mai mulți dintre noi, subconștientul nostru, în funcție de compoziția și calitatea lui, decide circumstanțele în care trăim viața. Subconștientul nostru poate fi cel mai bun prieten și cel mai mare dușman al nostru.

Este vital pentru munca noastră să obținem o înțelegere deplină a structurii subconștientului nostru, împreună cu dezvoltarea instrumentelor pentru a curăța și purifica această „jungla din interior”.

Subconștientul, situat în primul rând în zona plexului solar, este împărțit în trei camere. Dimensiunea fiecărei camere variază în funcție de dezvoltarea psiho-mentală a persoanei.

O cameră este depozitul de energie vitală (energie eterică). O altă cameră, atât de adesea o junglă densă, este corpul de elementali pe care îl generăm și regenerăm în personalitatea noastră. A treia cameră este locul Spirt-Sufletului, care include capacitatea noastră de a acționa cel mai rapid și înțelept atunci când apar situații de urgență. Mai mult, din această cameră, fiecare dintre noi cunoaște intuitiv valoarea bunătății și are capacitatea de a discrimina între bine și rău.

Intelectul unei persoane o numim minte (cu minuscule). Produsul minții noastre este gândul (vezi “Ce este un gând?”)

Mintea este esența supremă a tuturor lucrurilor, supra-substanța din care totul este manifestat. Mintea este ireductibilă la ceva mai simplu decât ea însăși.

Mintea și viața sunt gemene, ele sunt imensul flux de energie care se exprimă în nenumărate și diverse forme în universuri.

Mintea se manifestă în multiplicitate, dar totuși rămâne neafectată, nediminuată și neepuizată. Mintea se poate manifesta în diferite moduri, dar toate par a fi diferite unele de altele. Aceasta este ca cifra 10 care poate fi exprimată aritmetic ca 5 × 2, 6 + 4, 20/2, 10 × 1, 7 + 3 și așa mai departe. Toate aceste formule sunt reprezentări diferite, dar toate permutările lor sunt echivalente cu același rezultat – 10.

Nici un număr de cuvinte nu este suficient de descriptiv pentru a ne ajuta să gândim și să citim despre ceva care se află dincolo de gândire. Dimpotrivă, sunt necesare puține cuvinte pentru ca termenul „minte” să aibă sens pentru o persoană. Mintea lui – pe care o cunoaște – este cea mai apropiată sau are cel puțin un fel de asemănare cu marea Minte. Acest termen minte este atât de sugestiv, atât de ușor de interpretat corect decât orice alt cuvânt sau etichetă care ar putea fi folosită. Prin urmare, folosim termenul Minte (cu majuscule) pentru a reprezenta realitatea supremă a tuturor lucrurilor, principiul absolut al întregii vieți.

Intuiția este puterea de a obține cunoaștere directă fără gândire rațională, cunoaștere care nu este formată din cauza faptelor sau dovezilor cunoscute.

Ceea ce efortul conștient nu ar putea face, poate fi realizat cu succes prin mișcarea misterioasă a stratului mai profund al minții (vezi Subconștient).

Un punct important despre intuiție este că ea nu apare în mod deliberat, ci spontan, nu voluntar, ci involuntar.

Intuiția apare rareori într-o formă pură, dar aproape întotdeauna în asociere cu dorințe, emoții și egoism, care îi estompează mesajul.

Este interesant de remarcat faptul că intuiția este cea mai proeminentă atunci când ia o direcție negativă, mai degrabă decât pozitivă. Ne vorbește mai ales pentru a interzice un anumit curs de acțiune propus, nu pentru a recomanda unul. Vocea sa este de obicei una de avertizare.

Gândul este produsul intelectual al gândirii și este creat de noi înșine, prin modelarea super-substanței Minții (vezi Mintea). Creierul nostru material este capabil să manifeste acest gând, creierul nostru material nu produce gândul. În mod similar, un aparat de radio nu este sursa muzicii pe care o auzim, aparatul de radio este pur și simplu capabil să se acorde la frecvența corectă și să preia muzica, care este produsă în altă parte.

Gândul este un ingredient care alcătuiește personalitatea temporară. Celălalt ingredient este emoția (de exemplu, dorințele).

Gândul se manifestă în dimensiunea Noetică.

Un sentiment puternic de a dorii de a avea ceva sau de a dorii ca ceva să se întâmple.

Ne lăsăm fantezia liberă pentru a ne concentra pe o formă materială atractivă, are loc o stimulație, care generează o dorință, care creează condițiilor de satisfacere a dorinței. Am creat, de cele mai multe ori inconștient, o formă de dorință-gând, cu scopul de a satisface o anumită dorință.

Această formă dorință-gând crește starea karmică a personalității noastre și ne leagă mai strâns de lumea materială.

Odată ce o formă dorință-gând își atinge scopul sau își satisface scopul, ea se întoarce la noi (creatorul ei), pentru a fi regenerată din nou cu și mai multă putere. Această procedură se repetă de mai multe ori. Creează în personalitatea noastră un mediu teribil (numit și iad, boală, nemulțumire, neliniște) sau o atmosferă puternică de iubire (numită și rai, sănătate, mulțumire, pace).

Formele dorință-gând sunt de două tipuri: interne și externe. Pe plan intern, creat de personalitatea noastră. În exterior, extrase din mediul exterior, așa-numitele forme de grup, care au fost create de secole prin perpetuarea credințelor comune (malițioase sau benigne).

Fiecare trăim într-o carapace (personalitate) creată de propriul nostru design. Învelișul (carapacea) nostru conține centre de atracție care atrag înspre noi formele dorinței-gând corespunzătoare care plutesc în atmosfera psiho-noetică, forme de dorință-gând pe care le-au creat alții. Acceptarea și asimilarea acestor forme este pur și simplu alegerea și responsabilitatea noastră, nu putem învinovăți pe alții pentru asta.

După cum am văzut (vezi „Ce este o formă de dorință-gând”), formele de dorință-gând pot crea în personalitatea noastră un mediu teribil, într-un mod necontrolat și inconștient. O altă cale este ca conștient gândirea să fie controlată și să preceadă formarea unei dorințe. Forma creată în acest mod o numim formă gând-dorinţă.

Observarea este conștientizare și atenție fără judecată și tensiune. Abilitatea de a observa și a reaminti în detaliu ceea ce ai observat este prima dintre abilitățile necesare pentru a evolua din interior.

Concentrarea înseamnă să-ți concentrezi toate gândurile asupra unui subiect ales. A deveni atât de absorbit, netulburat de lumea exterioară care vine prin cele cinci simțuri, ceea ce duce la suspendarea personalității actuale (eul actual). Aceasta este condiția prealabilă pentru gândirea creativă și vindecare.

Vizualizarea este capacitatea de a folosi gândirea pentru a crea forme gândire-dorință. Vezi „Ce este o formă gândire-dorință?”.

Introspecția este o explorare interioară care caută sursele comportamentului tău emoțional și rațional. Cu scopul de a-ți structura personalitatea și subconștientul.

Meditația este explorarea dincolo de personalitatea actuală, explorarea în oceanul nemărginit al Minții, spre alinierea cu universalul și eternul.

Relațiile pe care le avem (1) cu membrii familiei, (2) cu prietenii, (3) cu colegii de serviciu, (4) cu mediul și natura și, nu în ultimul rând, (5) cu tine însuți formează mediul în care o operăm zilnic.